Om Stäringe

Vackert beläget mellan sjöarna Uren och Månsjön i hjärtat av Sörmland. Omgärdad av en vacker ädellövspark och ett böljande jordbrukslandskap ligger Stäringes huvudbyggnad med flyglar. Byggnaderna, ritade av Axel Nyström och uppförda i nyklassicistisk stil, färdigställdes 1839.
Betesmarkerna och de vackra ekbackarna hålls öppna med betande kor. Här finns stora stammar av dovhjort, vildsvin, älg och rådjur vilket skänker fantastiska naturupplevelser där Sörmland är som vackrast. Avsaknad av större vägar skänker mörker och tystnad – en lyxvara i dagens vardag.
cropped-p1050120.jpg
Stäringes historia går tillbaks ända till tidigt 1600-tal. Redan 1619 omtalas Stäringe som färdigt säteri med många underlydande hemman och fru Brita Bååts efterkommande ägde säteriet ända fram till 1692.
Under 1700-talet innehas Stäringe av släkterna Ribbing och Falkenberg och en lantmäterikarta från den tiden visar en huvudbyggnad  som var en miniatyrkopia sv grannslottet Vibyholm. På 1770-talet förstördes stora delar av byggnaden av en eldsvåda. Gabriel Falkenberg uppförde inom några månader det  nya huset som sedemera revs 1830, då de byggnaderna vi ser idag uppfördes på uppdrag av August Theodor Adelswärd.

DSC_0102